Мантра Будды Шакьямуни

Мантра Будды Шакьямуни в исполнении Тензина Лхарамбы
Мантра Будды Шакьямуни: «Ом Муни Муни Маха Муние Шакьямуни Соха»